سيستم مديريت کيفيت

  تعدادي از خريداران و استفاده كنندگان نرم افزارهاي ما

 • شرکت توف نورد ايران (TUV NORD)
 • شرکت زامياد
 • شركت گاز تهران بزرگ
 • شرکت پشتيبان تصميم مديران
 • توزيع نيروي برق کرمان
 • شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق
 • شرکت آب و فاضلاب استان يزد
 • رنگسازي ايران
 • شركت آب و فاضلاب مشهد
 • شركت آذين تنه
 • شركت كارگزاري دنياي خبره
 • شركت مخابرات همدان
 • شركت توزيع نيروي برق مشهد
 • صنايع شيشه گيلان
 • شركت پلي اكريل ايران
 • شركت توان باطري اصفهان
 • شركت صنعتي نيرومحركه
 • سازمان انتقال خون در سطح کليه پايگاههاي انتقال خون کشور
 • شرکت توزيع داروپخش
 • شركت نفت مناطق مركزي ايران(چهار نسخه)
 • مديريت نيروي برق جنوب غرب(نيروگاه گازي آبادان)
 • شرکت فرآورده هاي گوشتي کاله
 • شرکت پايانه هاي نفتي ايران
 • مجتمع آلومينيوم المهدي
 • شركت ارج
 • فولاد آلياژي اصفهان
 • شركت سيمان تهران
 • شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران(دو نسخه)
 • شركت سيمان اردبيل و آهك آذرشهر
 • شركت صنايع شهيد شفيع زاده قزوين
 • شركت سپاهان باطري
 • شركت فراورش پتروشيمي بندر امام
 • شركت سيناژن
 • شركت تجهيزات برق